ISSN 0253-2778

CN 34-1054/N

Most Viewed

1
Sheared E × B flow encountered in space plasma excited from two controllable methods
Kexin Huang, Xiao Zhang, Rong Jin, Yu Liu, Jiuhou Lei
2022, 52(2): 4. doi: 10.52396/JUSTC-2021-0228
2
The progress in exploring the structure and
RUAN Jian-bin, ZANG Jian-ye
2008, 38(8): 930-940.
3
ABC transporters and human diseases
HOU Wentao, WANG Liang, XU Da, CHEN Yuxing, ZHOU Congzhao
2018, 48(10): 853-861. doi: 10.3969/j.issn.0253-2778.2018.10.012
4
The influence and moderating effect of trust in streamers in a live streaming shopping environment
Qi Dai, Xiaolin Cui
2022, 52(2): 6. doi: 10.52396/JUSTC-2021-0219
5
Deducing for dynamic time warping distance
DENG Bo, DING Kun, JIANG Guoquan, ZHANG Bin
2018, 48(4): 261-274. doi: 10.3969/j.issn.0253-2778.2018.04.001
6
An analytical study on early kick detection and well control considerations for casing while drilling technology
Said K. Elsayed, Hany M. Azab, Adel M. Salem
2022, 52(5): 5. doi: 10.52396/JUSTC-2021-0192
7
Photocatalytic methane conversion over metal oxides: Fundamentals, achievements, and challenges
Jiang Wenbin, Low Jingxiang, Qiu Chang, Long Ran, Xiong Yujie
2020, 50(11): 1361-1382. doi: 10.3969/j.issn.0253-2778.2020.11.001
8
BDAP: A data mining platform based on Spark
BU Yao, WU Bin, CHEN Yufeng, BAI Demeng
2017, 47(4): 358-368. doi: 10.3969/j.issn.0253-2778.2017.04.011
9
An arbitrage strategy model for ferrous metal futures based on LSTM neural network
LONG Aoming, BI Xiuchun, ZHANG Shuguang
2018, 48(2): 125-132. doi: 10.3969/j.issn.0253-2778.2018.02.006
10
A data-driven model for social media fake news detection
Xin Chen, Shancheng Fang, Zhendong Mao, Yongdong Zhang
2022, 52(3): 7. doi: 10.52396/JUSTC-2021-0215
11
High-sensitivity double-quantum magnetometry in diamond via quantum control
Yang Dong, Haobin Lin, Wei Zhu, Fangwen Sun
2022, 52(3): 3. doi: 10.52396/JUSTC-2021-0249
12
Characteristics of clouds, precipitation, and latent heat in midlatitude frontal system mixed with dust storm from GPM satellite observations and WRF simulations
Renjun Zhou, Tianyuan Yan, Shuping Yang, Yunfei Fu, Chen Huang, Hongxia Zhu, Rui Li
2022, 52(2): 3. doi: 10.52396/JUSTC-2021-0238
13
Brief review to the interactions into plasma and walls in magnetic controlled fusion devices
HU Jiansheng, ZUO Guizhong, WANG Liang, DING Rui, YU Yaowei, ZHANG Yang, XU Wei
2020, 50(9): 1193-1217. doi: 10.3969/j.issn.0253-2778.2020.09.001
14
Re-visiting barium isotope compositions of mid-ocean ridge basalts and the implications
Xiaoyun Nan, Huimin Yu, Jinting Kang, Fang Huang
2022, 52(3): 1. doi: 10.52396/JUSTC-2021-0276
15
Earthshaker: A mobile rescue robot for emergencies and disasters through teleoperation and autonomous navigation
Yu Zhang, Yuxiang Li, Hefei Zhang, Yu Wang, Zhihao Wang, Yinong Ye, Yongming Yue, Ning Guo, Wei Gao, Haoyao Chen, Shiwu Zhang
2023, 53(1): 4. doi: 10.52396/JUSTC-2022-0066
16
TiO2-assisted GaN-nanowire-based stable ultraviolet photoelectrochemical detection
Yang Kang, Xin Liu, Danhao Wang, Shi Fang, Yuanmin Luo, Haiding Sun
2022, 52(1): 2. doi: 10.52396/JUSTC-2021-0205
17
Steganalysis of neural networks based on parameter statistical bias
Yi Yin, Weiming Zhang, Nenghai Yu, Kejiang Chen
2022, 52(1): 1. doi: 10.52396/JUSTC-2021-0197
18
Transaction certification model of distributed energy based on consortium blockchain
SHE Wei, YANG Xiaoyu, HU Yue, LIU Qi, LIU Wei
2018, 48(4): 307-313. doi: 10.3969/j.issn.0253-2778.2018.04.006
19
An accelerator for kernel ridge regression algorithms based on data partition
LIU Enjiang, SONG Yunsheng, LIANG Jiye
2018, 48(4): 284-289. doi: 10.3969/j.issn.0253-2778.2018.04.003
20
Sound speed imaging of small animal organs by ultrasound computed tomography
Zhiming Hu, Mingchun Yang, Xiang Zhu, Chao Tian
2022, 52(1): 8. doi: 10.52396/JUSTC-2021-0113
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go