ISSN 0253-2778

CN 34-1054/N

Most Cited

1
Non-Hermitian skin effect in a spin-orbit-coupled Bose-Einstein condensate
Haowei Li, Xiaoling Cui, Wei Yi
2022, 52(8): 2. doi: 10.52396/JUSTC-2022-0003
2
The influence and moderating effect of trust in streamers in a live streaming shopping environment
Qi Dai, Xiaolin Cui
2022, 52(2): 6. doi: 10.52396/JUSTC-2021-0219
3
The control of moldy risk during rice storage based on multivariate linear regression analysis and random forest algorithm
Yurui Deng, Xudong Cheng, Fang Tang, Yong Zhou
2022, 52(1): 6. doi: 10.52396/JUSTC-2021-0118
4
Q2Chemistry: A quantum computation platform for quantum chemistry
Yi Fan, Jie Liu, Xiongzhi Zeng, Zhiqian Xu, Honghui Shang, Zhenyu Li, Jinlong Yang
2022, 52(12): 2. doi: 10.52396/JUSTC-2022-0118
5
TiO2-assisted GaN-nanowire-based stable ultraviolet photoelectrochemical detection
Yang Kang, Xin Liu, Danhao Wang, Shi Fang, Yuanmin Luo, Haiding Sun
2022, 52(1): 2. doi: 10.52396/JUSTC-2021-0205
6
Central electron-enriched NO-FeN4 sites as superior acidic oxygen reduction reaction electrocatalysts for proton exchange membrane fuel cells
Cheng’an Zhong, Tianpei Zhou, Nan Zhang, Minglong Chen, Youxue Xie, Wensheng Yan, Wangsheng Chu, Xusheng Zheng, Qian Xu, Jiankai Ge, Changzheng Wu
2023, 53(3): 0304. doi: 10.52396/JUSTC-2022-0143
7
Sound speed imaging of small animal organs by ultrasound computed tomography
Zhiming Hu, Mingchun Yang, Xiang Zhu, Chao Tian
2022, 52(1): 8. doi: 10.52396/JUSTC-2021-0113
8
Characteristics of clouds, precipitation, and latent heat in midlatitude frontal system mixed with dust storm from GPM satellite observations and WRF simulations
Renjun Zhou, Tianyuan Yan, Shuping Yang, Yunfei Fu, Chen Huang, Hongxia Zhu, Rui Li
2022, 52(2): 3. doi: 10.52396/JUSTC-2021-0238
9
Multifunctional artificial nacre via biomimetic matrix-directed mineralization
Yu-Feng Meng, Bo Yang, Li-Bo Mao, Shu-Hong Yu
2022, 52(7): 1. doi: 10.52396/JUSTC-2022-0022
10
Worst-case conditional value-at-risk and conditional expected shortfall based on covariance information
Tiantian Mao, Qi Zhao, Qinyu Wu
2022, 52(5): 4. doi: 10.52396/JUSTC-2022-0023
11
Constraining the Ediacaran oceanic dissolved organic carbon reservoir: Insights from carbon isotopic records from a drill core from South China
Yunpei Gao, Yizhe Gong, Xiaoyan Chen
2022, 52(2): 5. doi: 10.52396/JUSTC-2021-0226
12
Experimental study on the effect of additives on the heat transfer performance of spray cold plate
Ruoxin Liu, Rui Zhao, Yongle Nian, Wenglong Cheng
2022, 52(1): 4. doi: 10.52396/JUSTC-2021-0152
13
Numerical investigation on heat transfer characterization of liquid lithium metal in pipe
Yongfu Liu, Peng Tan
2022, 52(1): 7. doi: 10.52396/JUSTC-2021-0043
14
SARS-CoV-2 nucleocapsid protein: Importance in viral infection
H. M. Shifa ul Haq, Arnaud John KOMBE KOMBE, Ayesha Zahid, Momal Babar, Weihong Zeng, Hongliang He, Tengchuan Jin
2022, 52(6): 1. doi: 10.52396/JUSTC-2022-0020
15
Size-reduction of Rydberg collective excited states in cold atomic system
Dongsheng Ding, Yichen Yu, Zongkai Liu, Baosen Shi, Guangcan Guo
2022, 52(4): 1. doi: 10.52396/JUSTC-2021-0239
16
Diagnostic role of NPY methylation in patients with colorectal cancer
Jing Wang, Yuan He
2022, 52(6): 2. doi: 10.52396/JUSTC-2022-0027
17
Unruh effect of multiparticle states and black hole radiation
Jianyu Wang
2022, 52(6): 4. doi: 10.52396/JUSTC-2022-0039
18
Sheared E × B flow encountered in space plasma excited from two controllable methods
Kexin Huang, Xiao Zhang, Rong Jin, Yu Liu, Jiuhou Lei
2022, 52(2): 4. doi: 10.52396/JUSTC-2021-0228
  • First
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • Last
  • Total:3
  • To
  • Go